W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i spokój, którego daremnie szukałem w życiu. - Brat Albert
SMS Pogotowie
KALENDARZ

Sakrament małżeństwa

Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej, aby zarezerwować dzień i godzinę ślubu najpóźniej trzy miesiące przed terminem zawarcia małżeństwa . Nie wcześniej niż trzy miesiące przed wyznaczonym terminem narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej i przedstawiają następujące dokumenty:

 • dowody osobiste;
 • świadectwo chrztu (jeśli chrzest był w innej parafii niż parafia ślubu) z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu lub osobne świadectwo bierzmowania;
 • świadectwo ukończenia katechezy (indeks);
 • zaświadczenie ukończenia kursu dla narzeczonych i spotkań w poradni rodzinnej;
 • dane personalne świadków;
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 3 miesiące!), jeżeli małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy lub akt związku małżeńskiego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;
 • wdowcy przynoszą ponadto cywilny lub kościelny akt zgonu poprzedniego współmałżonka;Jeśli narzeczeni są z innej parafii przynoszą pismo proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego wyrażający zgodę na załatwienie formalności i błogosławienie związku małżeńskiego w naszej parafii. 

Chrzest

Aby zapisać dziecko do chrztu należy:

  • zgłosić się do kancelarii parafialnej(nie w ostatnim tygodniu przed datą chrztu);
  • przedstawić Akt Urodzenia dziecka z USC;
  • przedstawić dane osobowe rodziców;
  • posiadać świadectwo zawarcia ślubu kościelnego (jeśli był udzielany w innej parafii) lub świadectwo zawarcia związku cywilnego (w przypadku, jeśli rodzice nie zawarli małżeństwa sakramentalnego);
  • przedstawić rodziców chrzestnych, którzy spełniają warunki przepisane prawem kościelnym (przyjęli sakrament bierzmowania i są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Nie mogą nimi być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych). Rodzice chrzestni przedstawiają w kancelarii odpowiednie zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania!), potwierdzające spełnienie tych warunków.

   UWAGA! Chrzest zapisują rodzice dziecka (lub jedno z rodziców).

   Sakrament chrztu jest udzielany w II  niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 10.30.


    

    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *