W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i spokój, którego daremnie szukałem w życiu. - Brat Albert
SMS Pogotowie
KALENDARZ

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

– w poniedziałki, środy i piątki od 7.30 – do 8.00;

– we wtorki i czwartki od 18.30 – 19.00

KONTAKT: 

34-720 Chabówka 87A

tel. 18 26 76 934; e-mail: pschabowka@gmail.com

NR KONTA PARAFIALNEGO:

86 1240 1574 1111 0000 0790 6455


DOKUMENTY  WYMAGANE  DO ZAŁATWIENIA SPRAW

Sakrament małżeństwa

Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej, aby zarezerwować dzień i godzinę ślubu najpóźniej trzy miesiące przed terminem zawarcia małżeństwa . Nie wcześniej niż trzy miesiące przed wyznaczonym terminem narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej i przedstawiają następujące dokumenty:

dowody osobiste;

świadectwo chrztu (jeśli chrzest był w innej parafii niż parafia ślubu) z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu lub osobne świadectwo bierzmowania;

świadectwo ukończenia katechezy (indeks);

zaświadczenie ukończenia kursu dla narzeczonych i spotkań w poradni rodzinnej;

dane personalne świadków;

zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 3 miesiące!), jeżeli małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy lub akt związku małżeńskiego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;

wdowcy przynoszą ponadto cywilny lub kościelny akt zgonu poprzedniego współmałżonka; 

Jeśli narzeczeni są z innej parafii przynoszą pismo proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego wyrażający zgodę na załatwienie formalności i błogosławienie związku małżeńskiego w naszej parafii.


Chrzest

Aby zapisać dziecko do chrztu należy:

zgłosić się do kancelarii parafialnej(nie w ostatnim tygodniu przed datą chrztu);

przedstawić Akt Urodzenia dziecka z USC;

przedstawić dane osobowe rodziców;

posiadać świadectwo zawarcia ślubu kościelnego (jeśli był udzielany w innej parafii) lub świadectwo zawarcia związku cywilnego (w przypadku, jeśli rodzice nie zawarli małżeństwa sakramentalnego);

przedstawić rodziców chrzestnych, którzy spełniają warunki przepisane prawem kościelnym (przyjęli sakrament bierzmowania i są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Nie mogą nimi być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych). Rodzice chrzestni przedstawiają w kancelarii odpowiednie zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania!), potwierdzające spełnienie tych warunków. 

UWAGA! Chrzest zapisują rodzice dziecka (lub jedno z rodziców).

Sakrament chrztu jest udzielany w II  niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 10.30.


Pogrzeby

Prosimy o zgłaszanie pogrzebów w czasie możliwie najszybszym od zgonu. Pozwala to na jak najgodniejsze przygotowanie uroczystości żałobnych.

Dokumenty potrzebne przy ustalaniu terminu pogrzebu:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • karta zgonu (jeżeli pogrzeb będzie na cmentarzu przy ul Orkana),
  • dokument poświadczający przyjęcie przez zmarłego sakramentów (np. obrazek od kapelana szpitala)