W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i spokój, którego daremnie szukałem w życiu. - Brat Albert
SMS Pogotowie
KALENDARZ

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii

         09 września AD 2021 w naszej parafii miała miejsca piękna uroczystość: młodzież przystąpiła do sakramentu bierzmowania.
        O godzinie 18.00  rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. biskup Robert Chrząszcz . Po przywitaniu biskupa przez księdza proboszcza, przedstawiciele rodziców poprosili Ekscelencję o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży. To samo po Ewangelii uczynili ks. proboszcz, zapewniając, o dokładnym i rzetelnym przygotowaniu młodych do przyjęcia tego sakramentu oraz sami kandydaci.
      Podczas homilii ks. biskup zachęcał do pewnej i silnej wiary w moc Bożego działania w sakramencie bierzmowania. Prosił młodzież, aby z wiarą w sercu przystąpiła do sakramentu, podkreślając, że otwarte przyjęcie Bożego Ducha zależy od każdego z nich. Życzył młodzieży, aby Dary Ducha Świętego, które otrzymają, towarzyszyły im przez całe życie, aby „przeżyli swoje życie pięknie, a nie byle jak”.  Ksiądz biskup zwrócił się także do rodziców i wszystkich bliskich, którzy towarzyszyli kandydatom: podkreślił, że bardzo ważne jest aby wspierać tych młodych ludzi, być zawsze blisko nich i  własnym życiem dawać im przykład żywej wiary.
        Po homilii ksiądz biskup, wyciągając nad młodymi ręce, odmówił modlitwę o wylanie Ducha Świętego na kandydatów, po czym nastąpił właściwy obrzęd sakramentu: biskup świętym olejem namaścił czoła dziewcząt i chłopców.
        W dalszej części Mszy św. w procesji z darami młodzież przyniosła zapaloną świecę, kwiaty, oprawę na Ewangeliarz, deklaracje czystości serc, serce z nazwiskami rodzin bierzmowanych,  wodę i wino oraz chleb.
         Po Komunii świętej młodzi złożyli podziękowania biskupowi i księdzu proboszczowi oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia. ZOBACZ ZDJĘCIA  ->>>>


Rocznicowy fresk

Autorką fresku, który przyozdobił naszą świątynię jest Monika Frątczak-Rodan. Fresk jest upamiętnieniem 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

ZOBACZ ZDJĘCIA – >>>>


Wspomnienie NMP z Fatimy – III nabożeństwo fatimskie

Nabożeństwo Fatimskie, nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fatimie. Jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników.

ZOBACZ ZDJĘCIA ->>>>


Święto Patrona Parafii – Św.Brata Alberta. Niedziela 20.06.2021 r.

ZOBACZ ZDJĘCIA ->>>>


Wspomnienie NMP z Fatimy – II nabożeństwo fatimskie

Nabożeństwo Fatimskie, nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fatimie. Jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników.

ZOBACZ ZDJĘCIA ->>>>


Uroczystość I Komunii Świętej

Pierwsza Komunia Święta jest doniosłą chwilą na drodze duchowego rozwoju dziecka. Syn Boży, Jezus Chrystus przychodzi do czystych, dziecięcych serc, podarowując im szansę na nowe, lepsze życie. Karmi nas swoją miłością i daje nam w ten sposób siłę, byśmy i my umieli kochać. Dzięki temu nasza radość już tu, na ziemi, będzie wielka.
Prawdziwy duchowy wymiar Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej wiąże się z wielką odpowiedzialnością, bowiem od tego momentu każdy z nas staje się w pełni odpowiedzialny za wszystkie swoje uczynki. Na drodze do komunii stoi konfesjonał, przy którym człowiek musi szczerze wyznać wszystkie swoje grzechy. Bowiem dopiero „oczyszczenie” daje możliwość pełnego obcowania z Bogiem.
W tym roku dzieci z naszej parafii przyjęły Pana Jezusa do swego serca w  niedzielę 6 czerwca , a uroczystościom przewodniczył ksiądz proboszcz Paweł Skowron. Niech to wielkie wydarzenie wyryje niezatarte piętno w ich życiu, aby zawsze kochały Jezusa, jak najczęściej gościły Go w swoim sercu i mogli kiedyś powiedzieć swoim rodzicom: – Dziękuje Ci mamo i tato za to, że pokazaliście mi Chrystusa. ZOBACZ ZDJĘCIA ->>>>


Dzisiaj przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. To jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. CZYTAJ WIĘCEJ ->>>>

Uroczysta Procesja – ZOBACZ ZDJĘCIA  – >>>>


ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ – 3 czerwca 2021 r.

ZOBACZ ZDJĘCIA  <<<< –


NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ – 30.05.2021 R.

Ikona Trójcy Świętej  – Andrej Rublow

Uroczystość  Najświętszej Trójcy – >>>>  CZYTAJ WIĘCEJ


NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 16.05.2021 R.

Dziś w Polsce obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego– >>>> CZYTAJ WIĘCEJ


NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA – 25.04.2021 R.
Dobry Pasterzu, prowadź nas
– >>>> CZYTAJ WIĘCEJ

„Dobry Pasterz” – Cristobal Garcia Salmeron


NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11.04.2021 R.

” Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).
->>>>> CZYTAJ WIĘCEJ


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 04.04.2021 r.

Trzymaj się Zmartwychwstałego– CZYTAJ WIĘCEJ – >>>>


TRIDUUM PASCHALNE

Wielka Sobota

Dla pogrążonych w żałobie uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Dla współczesnych Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie.->>>> CZYTAJ WIĘCEJ

Wielki Piątek

To dzień męki i śmierci naszego Zbawiciela – >>>> CZYTAJ WIĘCEJ

Wielki Czwartek

Liturgia uobecnia Ostatnia Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii i kapłaństwa służebnego>>>> CZYTAJ WIĘCEJ


Wielki Post 2021 r.


Gminne Dożynki w czasach pandemii – 30.08.2020 r.

Tradycją jest, że co roku wyrażamy swą wdzięczność za zebrane płody ziemi. I choć tegoroczne dożynki – ze względu na sytuacje epidemiczną – mają inna formę niż w poprzednich latach, to nie ulega wątpliwości, iż święto plonów jest mocno zakorzenione w świadomości mieszkańców naszej gminy. Przykładem niech będą Dożynki Gminne, które w tym roku organizowało nasze Sołectwo. Ze względu na sytuację ograniczyły się one do podniosłej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks.proboszcza Pawła Skowrona w oprawie muzyki góralskiej Zespołu „Majeranki”, z udziałem władz gminy w osobie Burmistrza  Pana Leszka Świdra, delegacji sołectw Ponice i Rdzawka , Zespołów Regionalnych „Robcusie” i „Majeranki”. ZOBACZ ZDJĘCIA ->>>>


Nabożeństwo Fatimskie – 13.07.2020 r.

Nabożeństwo fatimskie nawiązujące do objawień Matki Bożej w Fatimie i obejmujące wspólne odmawianie jednej części Różańca jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi ludzi do Swojego Syna. ZOBACZ ZDJĘCIA ->>>>


Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania.

W środę 24 czerwca o godz. 18.00 nasza młodzież z rąk Księdza Biskupa Janusza Mastalskiego otrzymała sakrament bierzmowania. 
W tym dniu młodzież naszej parafii przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zgromadziła się przed ołtarzem Jezusa Chrystusa, aby prosić Go o błogosławieństwo i potrzebne łaski na czas przygotowania do przyjęcia  Darów Ducha Świętego, świadczenia o swojej wierze oraz zdobywania świętości na co dzień.
Pragniemy, aby ten okres przeżyli w dwóch wymiarach: przygotowania duchowego i intelektualnego. Niech będzie on czasem przemiany ich serc, nawrócenia i umocnienia wiary, świadomego jej przeżywania i wzrastania w kulturze osobistej i chrześcijańskiej postawie. Niech otworzą swoje serca na działanie Bożej łaski i współpracują z nią, aby dobrze przeżyć przygotowanie i godnie przyjąć sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. ZOBACZ ZDJĘCIA ->>>>>; FOT. JAN CIEPLIŃSKI ->>>>>


21.06.2020 – XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Parafialna uroczystość ku czci patrona św.Brata Alberta

W niedzielę 21.06.2020 r. świętowaliśmy uroczystość odpustu ku czci patrona naszej parafii św. Brata Alberta. Uroczystą sumę odpustową koncelebrowali ks. Kazimierz Rapacz, ks. proboszcz Paweł Skowron i  ks.Krzysztof Krauzowicz. Dla wszystkich trzech kapłanów był to tez moment szczególny gdyż w ten sposób świętowali jubileusz kapłaństwa. Ks. Kazimierz – 50-lecia, ks.Paweł – 40-lecia i ks.Krzysztof 25-lecia. W związku z tak pięknymi Jubileuszami kapłani otrzymali życzenia a przy muzyce kapeli góralskiej Piotra Majerczyka zgromadzeni parafianie i goście odśpiewali „Sto lat”.  ZOBACZ ZDJĘCIA ->>>>


14.06.2020 – XI NIEDZIELA ZWYKŁA


07.06.2020 – NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Jedno z mniej znanych przedstawień uczty u Abrahama – sceny często przywoływanej jako zapowiedź prawdy o Trójcy Święte


NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 31.05.2020 R.


VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17.05.2020 r.

Życie
Możliwe tylko dzięki korzeniom. Bez nich szybko usycha


V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.05.2020 r.

 


IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 03.05.2020 r.

Chrystus jest Bramą. Jedyną do życia


III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.04.2020 r.

Mattias Stom – Wieczerza w Emaus


WIELKANOC TRWA

W Poniedziałek Wielkanocny kontynuuje się świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. – >>>>> CZYTAJ WIĘCEJ


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 12.04.2020 r.

„Zmartwychwstanie Chrystusa i Kobiety przy Grobie” Fra Angelico


Triduum Paschalne AD 2020 – Wielka Sobota. Dzień Ciszy.

Otchłań
Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, byś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych

Co się działo z Jezusem w czasie pomiędzy śmiercią na krzyżu a Zmartwychwstaniem? W „Składzie Apostolskim” odpowiadamy na to pytanie słowami „Zstąpił do piekieł”. Są tak trudne, że budzą mnóstwo błędów i nieporozumień. CZYTAJ WIĘCEJ – >>>>


Triduum Paschalne AD 2020 – Wielki Piątek. Dzień Krzyża

Dziś, w ciszy własnego serca, zapytam siebie o miłość do Chrystusa, o moje przylgnięcie do Jego Serca. Jakie są moje ofiary dla Niego, czy składam Mu cierpienia swoje i bliźnich? Czy podejmuję umartwienia, by moja miłość mogła owocować w postaci konkretnych czynów?

Myśl Jana Pawła II

Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka, wypełnienie do końca mesjańskiego programu (Dives in misericordia, nr 8).

Godzina Czytań to pierwotnie nocna modlitwa uwielbienia. Obecnie można ją odmawiać o każdej porze dnia, także wieczorem dnia poprzedniego, po odmówieniu nieszporów i zapadnięciu zmroku.


Triduum Paschalne AD 2020 – Wielki Czwartek

Ostatnia wieczerza. WitrażOBRAZ HANS BRAXMEIER Z PIXABAY

Co przeżył Jezus? Co przeżywamy w liturgii? – >>>> CZYTAJ WIĘCEJ


Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego 

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje: 

  1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
  2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy Świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
  3. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
  4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
  5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej. 
  6. Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.
  7. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
  8. Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.
  9. 9. Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r. 

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa. 

†Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski


II Niedziela Wielkiego Postu – 08.03.2020 r.


Rekolekcje Wielkopostne w Chabówce 2020 r.

Sobota 29.02
18.oo – Msza św. z nauką ogólną.
      Nauka dla młodzieży.

Niedziela 01.03
8.oo – Msza św. z nauką ogólną

                       10.3o – Msza św. z nauką dla dzieci z rodzicami.
15.oo – Gorzkie Żale
16.oo – Msza św. z nauką ogólną.
       Nauka dla małżeństw.

Poniedziałek 02.03
8.oo – Msza św. z nauką ogólną
9.45 – Nauka dla klas 0 – V.
10.45 – Nauka dla klas VI, VII i VIII.
12.oo –  Msza św. z nauką dla starszych i chorych.
18.oo  Msza św. z nauką ogólną.

Wtorek 03.03
8.oo –  Msza św. z nauką ogólną.

9.45 – Nauka dla klas  0 – V.
10.45 – Nauka dla klas  VI,VII i VIII.
18.oo – Msza św. z nauką ogólną na zakończenie.


VI Niedziela Zwykła 16.02.2020 r.


V Niedziela Zwykła 09.02.2020 r.


IV Niedziela Zwykła 02.02.2020 r.

Święto Ofiarowania Pańskiego


II Niedziela Zwykła 19.01.2020 r.


Niedziela Chrztu Pańskiego 12.01 2020 r.

PIERO DELLA FRANCESCA
” A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”


II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 05.01 2020 r.

Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki


Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego 29.12 2019 r.
Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.


Święta Rodzina, Francisco Goya. Wikipedia.

Niedziela Świętej Rodziny pokazuje, że każda rodzina ma swój początek w zamyśle Bożym i jest znakiem Bożej miłości – podkreślił Sekretarz Generalny Episkopatu bp Artur Miziński. CZYTAJ WIĘCEJ ->>>>


BOŻE NARODZENIE

„Witaj Boża Dziecino!”


IV NIEDZIELA ADWENTU  22.12.2019 r.

REMBRANDT VAN RIJN „SEN JÓZEFA” (PD)
” Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.”


II NIEDZIELA ADWENTU  08.12.2019 r.

Francisco de Zubaran

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami


I NIEDZIELA ADWENTU  01.12.2019 r.


XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 24.11.2019 r.
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą.


XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 17.11.2019 r.


XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 27.10.2019 r.

Jak patrzy na nas Bóg?


XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 13.10.2019 r.


XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 06.10.2019 r.

Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Na zdjęciu: łany gorczycy w Nahal Mahanayim (Izrael)


XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 29.09.2019 r.

Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.


XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 22.09.2019 r.


XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 15.09.2019 r.
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne


XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 08.09.2019 r.


XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 25.08.2019 r.


XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 11.08.2019 r.

Lorenzo Lotto – Wniebowzięcie Maryi ze św.Antonim Opatem i św. Ludwikiem z Tuluzy


XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 04.08.2019 r.


XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 21.07.2019 r.

Rembrandt

” O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego sługi!”


XV NIEDZIELA ZWYKŁA 14.07.2019 r.


JOHANN CARL LOTH 

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem…


XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 07.07.2019 r.

Wideokomentarz


XII NIEDZIELA ZWYKŁA 23.06.2019 r.

«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».


XI NIEDZIELA ZWYKŁA

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 16.06.2019 r.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy


 NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 09.06.2019 r.


VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – 02.06.2019 r.

Foto: Ewa Klejnot-Schreiber

” Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka…”


VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.05.2019 r.

A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca 


V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 19.05.2019 r.

” Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.”


IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 12.05.2019 r.
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

” Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne.”


III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 05.05.2019 r.


Lambert Sustris Jezus nad Jeziorem Galilejskim olej na płótnie, ok. 1570 National Gallery of Art Waszyngton

W dzisiejszą niedzielę uczniowie klasy III SP po raz pierwszy w pełni uczestniczyli we Mszy Św. Ta niedziela była dla nich uroczystością I Komunii Świętej. ZOBACZ ZDJĘCIA ->>>>


NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 28.04.2019 r.

Eugeniusz Kazimirowski 1934


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA – 21.04.2019 r.


Aleksandr Iwanow – Chrystus ukazuje się Marii Magdalenie


TRIDUUM PASCHALNE – WIELKA SOBOTA

Co robił Chrystus w Wielką Sobotę? – >>>> CZYTAJ WIĘCEJ 

TRIDUUM PASCHALNE  – WIELKI PIĄTEK

Z Chrystusem i kobietami na Drodze Krzyżowej ->>>> CZYTAJ WIĘCEJ

TRIDUUM PASCHALNE  – WIELKI CZWARTEK


Giotto di Bondone, Chrystus przekonuje Piotra/Wikipedia

Msza Wieczerzy Pańskiej jest pełna treści i znaków. Ustanowienie Eucharystii, ustanowienie stanu kapłańskiego, obmycie stóp – to zaledwie początek do zrozumienia tej liturgii.– >>>> CZYTAJ WIĘCEJ


14.04.2019 – VI Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Palmowa


GIOTTO DI BONDONE (PD)
” Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach” 


07.04.2019 – V Niedziela Wielkiego Postu.

„I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz”


31.03.2019 – IV Niedziela Wielkiego Postu.


Pampeo Batoni
” Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się.”


24.03.2019 – III Niedziela Wielkiego Postu.

SÉBASTIEN BOURDON (PD) Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was.


17.03.2019 – II Niedziela Wielkiego Postu.


Aleksander Iwanow

” Z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”


Rekolekcje Wielkopostne w Chabówce 2019

Sobota 09.03

                                                                       18.oo – Msza św. z nauką ogólną. Nauka dla młodzieży

Niedziela 10.00
8.oo – Msza św. z nauką ogólną.

10.3o – Msza św. z nauką dla dzieci z rodzicami.

15.oo – Gorzkie Żale

16.oo –  Msza św. z nauką ogólną. Nauka dla małżeństw.

Poniedziałek 11.00
8.oo –  Msza św. z nauką ogólną.

 9.45 – Nauka dla klas 0 – VI.

      10.45 – Nauka dla klas VII, VIII i gimnazjum.

       12.oo – Msza św. z nauką dla starszych i chorych.

          18.oo – Msza św. z nauką ogólną.      

Wtorek 12.03

 8.oo – Msza św. z nauką ogólną.

9.45 – Nauka dla klas 0 – VI.

10.45 Nauka dla klas VII, VIII i gimnazjum.

18.oo Msza św. z nauką ogólną na zakończenie


10.03.2019 – I Niedziela Wielkiego Postu.

Jezus mu odparł: „Powiedziano: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«


24.02.2019 – VI Niedziela zwykła.

                                                                         LGAMBETT / CC 2.0  Miłujcie waszych nieprzyjaciół.


17.02.2019 – VI Niedziela zwykła.

Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą.