W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i spokój, którego daremnie szukałem w życiu. - Brat Albert
SMS Pogotowie
KALENDARZ

17.03.2019 – II Niedziela Wielkiego Postu.


Aleksander Iwanow

” Z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”


Rekolekcje Wielkopostne w Chabówce 2019

Sobota 09.03  

                                                                       18.oo – Msza św. z nauką ogólną. Nauka dla młodzieży

Niedziela 10.00
8.oo – Msza św. z nauką ogólną.

10.3o – Msza św. z nauką dla dzieci z rodzicami.

15.oo – Gorzkie Żale

16.oo –  Msza św. z nauką ogólną. Nauka dla małżeństw.

Poniedziałek 11.00
8.oo –  Msza św. z nauką ogólną.

 9.45 – Nauka dla klas 0 – VI.

      10.45 – Nauka dla klas VII, VIII i gimnazjum.

       12.oo – Msza św. z nauką dla starszych i chorych.

          18.oo – Msza św. z nauką ogólną.      

Wtorek 12.03

 8.oo – Msza św. z nauką ogólną.

9.45 – Nauka dla klas 0 – VI.

10.45 Nauka dla klas VII, VIII i gimnazjum.

18.oo Msza św. z nauką ogólną na zakończenie


10.03.2019 – I Niedziela Wielkiego Postu.

Jezus mu odparł: „Powiedziano: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«


WAKACYJNE PIELGRZYMKI 

Z początkiem lipca planowana jest wycieczka do stolic nadbałtyckich z Sankt Petersburgiem-> ZOBACZ PROGRAM.

W I połowie sierpnia planowana jest pielgrzymka do sanktuariów alpejskich Austrii i Niemiec -> ZOBACZ PROGRAM


24.02.2019 – VI Niedziela zwykła.

                                                                         LGAMBETT / CC 2.0  Miłujcie waszych nieprzyjaciół.


17.02.2019 – VI Niedziela zwykła.

Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą.


Uroczystość Ofiarowania Pańskiego i IV Niedziela zwykła.

Minęło 40 dni od najpiękniejszych Świąt, jakimi są Święta Bożego Narodzenia. Przyszedł czas przedstawienia Jezusa w świątyni. Swoje dzieci przynosili wszyscy pobożni Izraelici, by zgodnie z prawem, jeśli były pierworodne, ofiarować je Bogu. CZYTAJ WIĘCEJ ->>>>


06.01.2019 r. – Uroczystość Objawienia Pańskiego.Święto Trzech Króli.

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Porządek wizyty duszpasterskiej  – KOLĘDA 2019

2.01 środa – role Jędrochowa i Głowaczowa od 10.oo

3.01 czwartek– rola Buksowa przez Jerozolimę do wiaduktu od 11.oo

4.01 piątek – od p. Habiedów do wiaduktu od 10.oo

7.01 poniedziałek – rola Worwowa od p.Żurów oraz domy za rzeką od 10.oo

8.01 wtorek – Możdżeniówka od p. Ślagów do p. K.Rapacza od 10.oo

9.01 środa – od p. Buksów rola Palarzowa + domy z roli Zembalowej od 10.oo                

10.01 czwartek – od p. Szpurnóg do wiaduktu od 10.oo

11.01 piątek – od KTS do p. Kuczyńskiej i domy do p.Świdrów.

14.01 ponedziałek– rola Kaczmarczykowa od p.Biedroń(Fudro)11.oo

15.01 wtorek – od p. Stanisz do p. Zg. Zembala – 10.oo

16.01 środa –  od Mierzwów do p. Józefa Krauzowicza od 10.oo

17.01 czwartek – od wiaduktu do p. Pajorów od 10.3o

18.01 piątek – od p. J. Stolarczyka w str. Rabki od 11.oo


30. XII. 2018 r. – Święto Świętej Rodziny
«Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»

23. XII. 2018 r. – IV Niedziela Adwentu

” Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.”


16. XII. 2018 r. – III Niedziela Adwentu
Tiepolo „Nauczający Jan Chrzciciel”
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie

9. XII. 2018 r. – II Niedziela Adwentu
W dzisiejszą niedzielę naszej parafii gościli przedstawiciele Polskiego Karmelu w Afryce. Opowiedzieli o swojej pracy w środku kontynentu afrykańskiego, uczestniczyli w modlitwie i zbierali datki na swoją działalność. ZOBACZ ZDJĘCIA ->>>
Komentarz video na II Niedziele Adwentu

2. XII. 2018 r. – I Niedziela Adwentu

2 grudnia w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.  CZYTAJ WIĘCEJ – >>>>


25. XI. 2018 r. – XXXIV Niedziela Zwykła
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

                                  „Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący.”


18. XI. 2018 r. – XXXIII Niedziela Zwykła

Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.


11. XI. 2018 r. – XXXII Niedziela Zwykła
Narodowe Święto Niepodległości

„Polonia” Jan Matejko


04. XI. 2018 r. – XXXI Niedziela Zwykła

Znalezione obrazy dla zapytania MATHIAS BEULE
MATHIAS BEULE /FOTO: HENRYK PRZONDZIONO, FOTO GOŚĆ
Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary.

Z całego serca
Video komentarz do Ewangelii


Skąd wyrosło Halloween?

Ks. prof. Andrzej Zwoliński Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Wiele jest propozycji na spędzanie nocy z 31 października na 1 listopada. Dyskoteki, kluby, szkoły organizujące imprezy prześcigają się w pomysłach na ten wieczór. A jest to wigilia Wszystkich Świętych – czas wyciszenia, zadumy nad sensem życia, przemijania. Wkradające się do niektórych środowisk albo już w nich zadomowione obyczaje związane z Halloween mają swe korzenie w średniowiecznych zwyczajach pogańskich…

Średniowieczna nauka o demonach znała szereg różnych podań tłumaczących rzeczywistość zakrytą przed oczyma człowieka. Jedną z nich była legenda żydowska, bardzo wówczas popularna, o demonie żeńskim o imieniu Lilith, znanym wcześniej jako demonica sumeryjska i babilońska. Została ona stworzona przez Boga z prochu ziemi jeszcze przed Ewą. Jak dalej głosi legenda, Lilith była pierwszą żoną Adama, która rodziła mu demoniczne dzieci. Zbuntowawszy się przeciw małżeńskiej władzy Adama i ciągłej jego dominacji, odleciała nad brzegi Morza Czerwonego, gdzie wskutek współżycia z pożądliwymi diabłami codziennie rodziła ponad stu demonów zwanych liliot lub lilim. Lilim, jak opowiadano, ukazywały się mężczyznom w godzinach ciemności, przybierały postać pięknych kobiet i obcując z nimi, pozostawiały ich pozbawionych sił życiowych. Inne lilim atakowały dzieci, „wysysały ich oddech”, pożerały wnętrzności. Być może w tych okrutnych opowieściach są źródła historii o wampirach.
Wyobrażenia związane z lilim zmieszały się z folklorem Grecji i Rzymu, co w efekcie spowodowało wiarę w stworzenia zwane „striges” (skrzydlate demony). Były to ptaki o piersiach kobiet, z których ciekło trujące mleko. Karmiły one nim pozbawione opieki niemowlęta, uśmiercając je w ten sposób. Striges identyfikowano długo z sowami. Angielski termin z XVI wieku, określający człowieka poddanego czarom, brzmiał „owlblasted” – osowiały. Lilith nabrała pewnego znaczenia w nowoczesnej magii związanej z szatanem. W Stanach Zjednoczonych jest nawet świątynia Lilith. Legenda o demonie Lilith jest niewielkim wycinkiem z ogromnej i różnorodnej magii średniowiecznego świata, która obfitowała w podobne opowieści, legendy i podania. Kiedy na sabat!. Najczęściej z opowiadanymi legendami związane były czyny magiczne, zespół zaklęć zniewalających demony lub ceremonii mających na celu uczynienie ich uległymi. Do takich należały też „święta czarownic” zwane sabatami, które cztery razy w roku gromadziły tych wszystkich, którzy uznają siebie za sympatyków Szatana, a „dzieci Lilith”. Sabaty te odbywają się w równonoc wiosenną (21 marca), przesilenie letnie (22 czerwca), równonoc jesienną (21 września) i w przesilenie zimowe (22 grudnia). Dodatkowo cztery inne sabaty związane są z rolnictwem i hodowlą zwierząt, a ich nazwy nawiązują do dawnych celtyckich terminów. Są to: Candlemas zwane też Imbolg (2 lutego), Beltane zwane też Wigilią Majów (30 kwietnia), Lammas zwany Lugnasad – dożynki (31 lipca) oraz Halloween zwane też Samhain (31 października). Halloween rozpoczyna czas ciemności i jest ostatnim dniem na zebranie reszty plonów. 31 października – według podań celtyckich – duchy włóczą sie po polach i niszczą wszystko, co na nich jeszcze nie zostało zebrane.

Zabawa z symbolami śmierci. Halloween jest również czasem możliwego kontaktowania się ze zmarłymi. Popularny obraz współczesnych zabaw z nim związanych ma więc korzenie w pradawnych zwyczajach celtyckich i w religiach pogańskich. Dla satanistów jest to równocześnie wieczór „czarnych mszy” i orgii seksualnych, które wynikają z rytuałów łączenia się ludzi z demonami. Trudno powiedzieć, dlaczego właśnie ten sabat zyskał w Polsce taką popularność – być może łączy się to z czasową bliskością katolickiej uroczystości Wszystkich Świętych. Może o tym świadczyć termin „Halloween”, który powstał ze skrótu dwu nazw: All Hallow Day, czyli Dzień Wszystkich Świętych, i All Hallow Evening – Wieczór Wszystkich Świętych. Zadziwiającym faktem jest przejęcie zwyczajów absolutnie obcych kulturze polskiej i najczęściej wcale nierozumianych. Któż z młodych, którzy zapalają świecę, aby włożyć ją do wydrążonej dyni, wie, że nazywa się ona „Jack-o-lantern”, a wiąże się z imieniem człowieka z irlandzkiej legendy, która mówi o potępieńcu ukaranym za paktowanie z diabłem. W jesienne wieczory nosi on ze sobą latarnię, co ma czynić aż do dnia Sądu Ostatecznego. Gdy młody człowiek nawet zna źródła tej legendy, to czy naprawdę wierzy w te fakty i sens powtarzania gestów potępionego Jacka?

Moda na Halloween. Przy zabawie symbolami śmierci, paktowania z diabłem czy z demonami zachodzi duże niebezpieczeństwo zwane w nauce o kulturze banalizowaniem symboli. Przyzwyczajenie się do pewnych symboli i zabawowe ich traktowanie niszczy świat kultury, która wypracowała szacunek i postawę milczenia i zadumy wobec tajemnic śmierci człowieka, cmentarzy i grobów. Zniszczenie owej postawy zadumy i modlitwy, która w chrześcijańskiej kulturze nieodzownie łączy się z cmentarną ciszą, budzi nowe pokolenie barbarzyńców. W kronikach średniowiecznych można przeczytać opisy plądrowania polskich miast przez pogańskich najeźdźców. Z ubolewaniem też kronikarze odnotowywali, że „barbarzyńcy nawet zmarłym nie dali spokoju, plądrując ich groby”.Pusty śmiech w wigilię Wszystkich Świętych, urządzane wówczas dyskoteki i tańce czy czerwone wino (symbol krwi) wypijane z pucharów w kształcie trupich czaszek – są tego typu destrukcją kulturową. Katoliccy biskupi francuscy i przełożeni protestanccy uznali obchodzenie Halloween za odrodzenie pogańskich zwyczajów. Kościół luterański w Szwecji stwierdził, że Halloween to gloryfikacja zła, przemocy i śmierci. Emerytowany już arcybiskup Mediolanu C.M. Martini podkreślił, że Halloween jest obce kulturze i tradycji chrześcijańskiej. Zmarły 10 lat temu biskup radomski ks. Jan Chrapek określił Halloween jako pogański obyczaj, bezmyślnie promowany przez media i niektóre szkoły, który zamazuje chrześcijański wymiar spotkania modlitewnego nad grobami swych bliskich. W wielu amerykańskich szkołach rodzice wymogli na dyrekcji i gronie nauczycielskim, by zaniechano organizowania tego typu zabaw w okresie, który jest przeznaczony na zadumę i posprzątanie grobów. Wydaje się, że w organizowaniu Halloween w polskich szkołach istnieje pewien trend, moda. Grupy podejmują działania, a nie mają pojęcia, co czynią. A na pytanie: „dlaczego to robicie?” odpowiedzią jest jedynie: „to się teraz obchodzi”, „tak się teraz bawi”. O dalszych zaś skutkach tych działań nikt nie myśli.”

I jeszcze Pismo Św. „Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów” (1 Kor 10, 20-21).


21. X. 2018 r. – XXIX Niedziela Zwykła

Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie

                                                                   


14. X. 2018 r. – XXVIII Niedziela Zwykła

RYC. PITTS THEOLOGY LIBRARY Chrystus i bogaty młodzieniec. Miedzioryt Franciszka Antoniego Meloni z książki Caspara Luikena „Historie biblijne w obrazach”, 1712 rok


XXVII Niedziela Zwykła
W trosce o małżeństwo

Małżeństwo i rodzina były zawsze i nadal są przedmiotem szczególnej troski matczynej Kościoła. Czytaj Więcej ->>>>


XXV Niedziela Zwykła

Znamy Jezusa z jego kaznodziejstwa. Z czynienia cudów. Ale On pragnie przyjaźni z Tobą…

Podwyższenie Krzyża i XXIV Niedziela Zwykła


A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne

Zatrzymaj się na chwilę. Komentarz wideo do liturgii XXIII Niedzieli Zwykłej. 09.09.2018 r.