W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i spokój, którego daremnie szukałem w życiu. - Brat Albert
SMS Pogotowie
KALENDARZ

HISTORIA KOŚCIOŁA I NASZEJ PARAFII. 

MIEJSCOWOŚĆ CHABÓWKA była częścią parafii św.Marii Magdaleny w Rabce Zdroju.Na początku lat 80-tych zrodziła się myśl o budowie punktu katechetycznego z kaplicą.Idei tej sprzyjał proboszcz,ks.prałat Tadeusz Janikowski.po długotrwałych staraniach 27.04.1989 r. otrzymano decyzję zezwalającą na rozpoczęcie budowy kościoła,na działce wykupionej od Jana Zająca.wykupu dokonano dzięki ofiarności Klubu „Chabówka” z Chicago.na czas budowy powstała w 1989 r. tymczasowa, drewniana kaplica w ogrodzie pp.Łukaszków,która pozwalała jednoczyć mieszkańców wokół wspólnego celu.Za patrona powstałej nowej wspólnoty obrano św.Brata Alberta.Opiekę duszpasterską w Chabówce sprawował wówczas ks.Stanisław Wątorski. Następnie rozpoczęto budowę kościoła według projektu architekta mgr inż.Jerzego Głodkiewicza z Nowego Targu.W 1990 r. kontynuację budowy i opiekę duszpasterską przejmuje ks.Edward Półchłopek.Dzięki ofiarności i pracy mieszkańców oraz licznych ofiarodawców z kraju i zagranicy kościół został wybudowany. Autorem wystroju wnętrza jest artysta plastyk Bolesław Szpecht z Krakowa.Poświęcenia kościoła dokonał Ks.Kard.Franciszek Macharski w dniu 14.08.1994 r. Po poświęceniu kościoła opiekę duszpasterską obejmuje ks.Paweł Skowron, który zostaje pierwszym proboszczem nowo erygowanej parafii pod wezwaniem św.Brata Alberta (I niedziela Adwentu 1995 r.).Konsekracja kościoła w Roku Jubileuszowym jest wyrazem szczególnej wdzięczności Bogu.

FOTO HISTORIA.

Drewniana kaplica.

Budowa nowego Kościoła

Poświęcenie świątyni.